RNDr. Dominik Rubáš

Dominik Rubáš

Study programme: Social Geography and Regional Development

Thesis title:  Fieldwork teaching as a means of forming a relationship with place and nature

Supervisor: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.

Main section: Ph.D. students
E-mail: Zhzs47a4~nok9YUS98GE8W7m9bkmb
Department: General questions in geography

Thematic research group: GEEN

Begun: September 2019

Link to relevant web pages: https://geografickevzdelavani.cz/ 

 

Qualifications: 

2019–present:   Post-graduate program General Issues in Geography - Department of Social Geography and Regional Development (Faculty of Science, Charles University)

2016 State Rigorous Exam - Physical Geography and Geoecology (Faculty of Science, Charles University)

2010–2013 Master study program - Physical Geography and Geoecology (Faculty of Science, Charles University)

2007–2010 Bachelor study program - Physics Focused on Education, Physics + Geography (Technical University in Liberec)

 

Research:

My dissertation will deal with a construct: field teaching–the relationship to the place–the relationship to nature. The respondents of the research will be primary school students. Thanks to this research it will be possible to find answers to main research questions: What forms of field teaching contribute to the formation of the regional identity of the pupil/identity of the pupil with the place? What is the relationship between the pupil's degree of identity with the place/degree of regional identity and his relationship to nature? Is the pupil's emotional connection to space related to his environmentally responsible behavior? This research will take place at selected primary schools.

 

Publications:

  • RUBÁŠ, D. 2021: Terénní výuka neživé přírody. Geografické rozhledy, 30. (accepted for publication)
  • RUBÁŠ, D. 2015: Vliv synoptických situací na koncentrace látek znečišťujících ovzduší v Liberci (severní Čechy, Česká republika). Sborník Severočeského muzea, Přírodní vědy. Liberec, 33: 3–12.
  • SLÁDEK I., KOTHAN F., RUBÁŠ D. & HÁJKOVÁ L. 2015: Nejvhodnější doba pro letní školní prázdniny podle klimatologických kritérií. Meteorologické zprávy, roč. 68, č. 4, s. 124–127.
  • RUBÁŠ, D. 2014: Pseudokrasové jeskyně a tvary v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy, Česká republika). Sborník Severočeského muzea, Přírodní vědy. Liberec, 32: 3–12.

 

Conference contributions:

Výroční konference ČGS 2020: Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů (Plzeň 8. 9–10. 9. 2020), RUBÁŠ, D.: Regionální identita žáků ZŠ a jejich vztah k přírodě; lecture 

 

Teaching – Participation on subjects:

Field Study in Geography (for teachers)

 

External activities

  • National Geopark Ralsko - geologist
  • ZŠ Kobyly - teacher
  • Departments of Primary Education (Faculty of Science, Humanities and Education, Technical University of Liberec) - assistant