Mgr. Martin Kebza

Martin Kebza

Study programme: Regional and Political Geography

Thesis title: Metropolization processes in Czechia and Poland: regional-geographic comparative analysis

Supervisor: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Main section: Ph.D. students
Department: +420 774 413 157
E-mail: 88EDZ.2c09MkQOQfWmHBO1kf45pJ
Department: Regional and Political Geography

Thematic research group: CVMR - Centrum pro výzkum měst a regionů

Thesis title: Metropolization processes in Czechia and Poland: regional-geographic comparative analysis

Begun: September 2017

Personal website: https://www.dfek.zcu.cz/osobni.php?IDWorker=391

 

Qualifications: 

Bachelor's degree

 • Department of Geography, Faculty of Education, University of South Bohemia in České Budějovice, České Budějovice (Czechia)
 • focus on Geography in public administration
 • State exams:

- Human geography, spatial planning and regional development

- Organization, management and law in public administration

- Regional geography of Czechia and Europe

- Social sciences for public administration

Master’s degree

 • Department of Social Geography and Regional Development, Faculty of Science, Charles University, Prague (Czechia)
 • focus on social geography and regional development
 • State exams:

- General human geography

- General regional geography

- Geography of settlements

 

Awards and grants:

I participated in the competition for the best bachelor’s thesis in 2016.

 

Publications:

other publications are accepted (1) or in review process (2)

 

Conference contributions:

 • Kebza, M., Findžová, L., Váňová, A. (2020, forthcoming): Města v Česku a sociální sítě: prezentace samospráv ve virtuálním prostoru. Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů, Výroční konference České geografické společnosti, Plzeň, 8.-10.9.2020. (presentation and abstract only)
 • Kebza, M. (2019): Typology of urban agglomerations in Europe. Is there an Exopolis in Europe? Hexagonal Research Group, Banská Štiavnica, 20.-22.11.2019. (presentation only)
 • Kebza, M. (2018): Vymezování metropolitních regionů na území Česka a Polska. Geografie na v zostupe? Výroční konference Slovenské a České geografické společnosti, Bratislava, 5.-7.9.2018. (presentation and abstract only)
 • Kebza, M., Popjaková, D. (2018): Návštěvnost veřejně přístupných kulturně-historických památek v Česku mezi lety 2005 - 2016. Geografie na v zostupe? Výroční konference Slovenské a České geografické společnosti, Bratislava, 5.-7.9.2018. (presentation and abstract only)
 • Kebza, M. (2018): Spatial delimitation of metropolitan regions in Czechia and Poland: concepts and methods. New Wave, Prague, XX-XX.X.2018 (presentation and abstract only)
 • Kubeš, J., Kebza, M. (2016): Vývoj územní diferenciace socio-ekonomického rozvoje Polska mezi roky 2002-2014 podle subregionů. Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva, Výroční konference České geografické společnosti, České Budějovice, 5.-7.9.2016. (presentation and abstract only)
 • Kubeš, J., Kebza, M., Nováček, A. (2016): East-West Gradient of Regional Differentiation in Poland. International Scientific Conference Hradec Economic Days, Hradec Králové, 2-3.2.2016. 
 • Kebza, M., Kubeš, J., Nováček, A. (2015): Východo-západní gradient sociální a ekonomické prostorové diferenciace Maďarska. XVIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 17.-19.6.2015.External activities

01/05/2014 - 01/06/2015 Research Assistant

 • Department of Geography, Faculty of Education, University of South Bohemia in České Budějovice, České Budějovice (Czechia)

- assistance with the preparation of documents (especially maps) for publications

- assistance with the operation of the department, individual assistance to its members

 

01/11/2015 - 01/03/2018 Teacher

 • Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, Prague

(Czechia)

 • Teaching following courses: Geography of Tourism, Transport in Tourism, Agrotourism, Rural Tourism and Sustainable Development

- supervision of graduate theses

- coordination and mentoring of the Erasmus+ project

- coordination of school events for the public

 

01/09/2018 - Present Academic staff

 • Department of Geography, Faculty of Economics, University of West Bohemia, Pilsen

(Czechia)

 • Teaching courses focused on economic geography, regional geography of Europe, geography of population and settlements and GIS

- Supervision of bachelor theses

- Cooperation on projects (both on local and national scales)

- Participation on internal projects

- Research and publication