Mgr. Jakub Petříček

Jakub Petříček

Study programme: Social Geography and Regional Development

Current research project: Nová Mobilita – vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace

Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Marada, PhD.

Main section: Ph.D. students
Phone: +420 737 577 063
E-mail: 58xESWf_akvmV94WHgnD_b29bgvhTj
Department: Social Geography and Regional Development

Thematic research group: Transport Geography Research Centre CEdoG

Begun: October 2020

Link to relevant web pages: https://www.muni.cz/en/research/projects/41925 

 

Qualifications: 

2018 – 2020 Master degree in Social Geography and Regional Development

 

Research:

The objective of the project is to intensify knowledge on travel behaviour research within the context of the development of high-speed railways in Czechia. Perception of transport safety and perception of time are deeply researched by using qualitative analysis based on grounded theory method (GTM). 

 

Publications:

PETŘÍČEK, J. (2020): Vybrané faktory volby dopravního prostředku na trase Praha-Mnichov v kontextu plánované výstavby vysokorychlostní železnice. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a region. rozvoje.

 

External activities

  • Board member of The Czech Geographical Society
  • President of the Student parliament of faculty
  • Coordinator of student associations of faculty