RNDr. Jakub Jelen Ph.D.

Jakub Jelen

Study programme: General questions in geography

Thesis title: Mining heritage as a specific form of representation and interpretation of the past

Supervisor: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.

E-mail: jakub.jelen@natur.cuni.cz

Main section: Ph.D. graduates
Department: +420 728 368 944
E-mail: 58xESW%_7.AjGKd7anEhTedaT-M
Department: General questions in geography

Thematic research group: The Research Centre for Cultural and Historical Geography

Thesis title: Mining heritage as a specific form of representation and interpretation of the past

Begun: October 2015

Current and recent research projects: (2018 - present) Ministry of culture – NAKI II: Heritage of extinct landscapes: identification, reconstruction and access

Link to relevant web pages: 

https://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/kuhig/?page_id=14

https://www.historickageografie.cz/en 

 

Qualifications:
2013 Bc. (Bachelor’s degree) title in Geography of Central Europe, Faculty of Science, Jan Evangelista Purkyně University
2015 Mgr. (Master’s degree) title in Geography, Faculty of Science, Jan Evangelista Purkyně University
2015 - present Ph.D. (Doctoral degree) in General questions in geography, Faculty of Science, Charles University

2018 - RNDr. title in Landscape and Society, Faculty of Science, Charles University

 

Awards and grants:

2015 – Award for the best diploma thesis (The Czech Geographical Society)

NAKI II: DG18P02OVV008. Heritage extinct landscapes: identification, reconstruction and access (2016–2021) 

GA ČR č. P410/12/G113 Historical Geography Research Centre (2012–2018)

GA ČR č. P404/12/1112 Formation of territorial identities in areas with intensively transformed landscape: the example of northwestern Bohemia " (2013)

 

Research:

Mining is seen as one of the key human activities; it influences local and regional changes, determines the economic development of individual countries and is reflected in the ways of life of inhabitants in affected areas. Mining of natural resources significantly transforms the landscape and leaves behind many remains. Once the mining ends these remains can be used as a mining heritage, a reminder of specific values and meanings (social, cultural, economic etc.) related to the mining and miners. However, these values and meanings vary between different social, temporal and spatial contexts and, at the same time, their interpretation varies as well. The study of mining heritage reveals different values and meanings attached to it by individuals and the whole society, but also helps to understand conflicts that stem from these differences.

My research conceptualises the study of mining heritage in Czechia as a specific form of representation of the past and as a historical source that helps us understand the existing features and phenomena occurring in the landscape and social structure. Furthermore, it discusses the meanings and functions of a heritage using mining heritage as an example and, in several Czech model areas, presents a study of an interpretation of values and meanings of a mining heritage. At the same time, the paper will focus on differences between approaches used to interpret a specific mining heritage commemorating the Czechoslovak uranium mining in the 1950s and 60s. Although this mining ended 50 years ago, it is still associated with many arguments and, for many individuals or social groups, perceiving its legacy to be a heritage is still highly controversial.

 

Publications:
JELEN, J., MATĚJČEK, T. (2016): Anthropogenic river alterations and their effects on the flood situations (Bílina River case study). AUC Geographica, 51, 1, s. 97-111.

JELEN, J.; KUČERA, Z. (2017): Dědictví (nejen uranové) těžby na Jáchymovsku. Geografické rozhledy, 26 (3), s. 28–30.

JELEN, J.; POLÍVKOVÁ, K. (2017): Zeměpisná olympiáda. Geografické rozhledy, 27(1), 24–25.

JELEN, J; KUČERA, Z. (2017): Approaches to identification and interpretation of mining heritage: the case of the Jáchymovsko area, Ore Mountains, Czechia. Hungarian Geographical Bulletin, 66 (4), 321–336. ISSN 2064-5031.

JELEN, J.; CHROMÝ, P. (2018): Krušnohoří jako součást světového dědictví UNESCO? Geografické rozhledy, 27(5), 30–33.

JELEN, J. (2018): Mining Heritage and Mining Tourism. Czech Journal of Tourism, 7(1), 93–105.

JELEN, J. (2018): Montánní dědictví jako specifická forma reprezentace minulosti. Historická geografie, 44 (2), 155–174.

DURNA, R., JELEN, J., SVOBODOVÁ, H. (2019): Práce v terénu jako součást zeměpisných olympiád. Geografické rozhledy, 28 (4), 24–25.

VRHEL, M., JELEN, J. (2019): Nakládání s odpady jako atraktivní téma terénní výuky. Geografické rozhledy, 28 (5), 26–29.Conference contributions:

JELEN, J., SVOBODOVÁ, R. (2014): Grenzüberschreitender Bergbaulehrpfad Jáchymov – Schneeberg + Bergbau-Freilichtmuseum. Ústní prezentace na konferenci “PŘÍHRANIČÍ / GRENZRAUM 2.0”, Ústí nad Labem, 7. 11. 2014.

JELEN, J., MEYER, P., DOLEJŠ, M., KUČEROVÁ, S. R., KUČERA, Z. (2016): 3D rekonstrukce pracovního tábora Svornost. Poster na konferenci "12. historickogeografická konference. Proměny historické geografie: výzkum a vzdělávání", Praha, 27. 1. 2016.

RAŠKA, P., ZÁBRANSKÝ. V., JELEN, J. (2016): Krajina – lidé – katastrofy: transformace krajiny a adaptace na náročné přírodní podmínky v historickogeografické perspektivě." Prezentace výstupů z projektu. Studentská vědecká konference, Ústí nad Labem, 1. 2. 2016.

JELEN, J., KUČERA, Z. (2016): Dědictví hornické krajiny Jáchymovska a těžba uranu v 2. polovině 20. století. Ústní prezentace na konferenci "České podzemí 2016", Ostrava, 5. – 7. 5. 2016.

JELEN, J. (2016): Mining heritage of the Jáchymovsko area. Poster na konferenci "New Wave 2016", Praha, 19. – 20. 5. 2016.

JELEN, J., KUČERA, Z., KAŠKOVÁ, M. (2016): (Re)constructions of the past in the Czech-German borderlands: The case of the Krušnohoří / Erzgebirge mining area. Ústní prezentace na konferenci "Central European Conference of Historical Geographers", Praha, 31. 8. – 2. 9. 2016.

JELEN, J., KUČERA, Z. (2016): Utváření, ochrana a interpretace montánního dědictví na příkladu Jáchymovska. Ústní prezentace na konferenci "Výroční konference ČGS: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva", České Budějovice, 5. – 7. 9. 2016.

KUČERA, Z., KUČEROVÁ, S. R., DOLEJŠ, M., JELEN, J., KAŠKOVÁ, M., KRYSHENYK, P., LAŠTOVIČKA, J., MEYER, P., ŠTYCH, P. (2016): Landscape transformation in the Czech-German borderlands and its (re)interpretations: the case of Jáchymovsko in the Krušné hory / Erzgebirge area. Ústní prezentace na konferenci "Jáchymov ve 20. století – místo paměti evropských dějin", Jáchymov, 12. – 14. 10. 2016.

JELEN, J. (2017): Montánní dědictví – potenciál rozvoje území (příklad Jáchymovska). Poster na konferenci "13. historickogeografická konference. Periferie: Krajina (bez) naděje", Praha, 25. 1. 2017.

JELEN, J. (2017): Ochrana, interpretace a percepce montánního dědictví na příkladu Jáchymovska. Ústní prezentace na konferenci "České podzemí 2017", Horní Blatná, 13. – 14. 5. 2017.

JELEN, J. (2017): Mining heritage, its protection, interpretation and limits of its utilization. Ústní prezentace na konferenci "New Wave 2017", Praha, 25. – 26. 5. 2017.

JELEN, J. (2017): Problems and possibilities of mining heritage management, perception and interpretation. Ústní prezentace na konferenci "The 11th Slovak-Czech-Polish Seminarium", Trenčianske Teplice, 14. – 16. 6. 2017.

JELEN, J. (2017): Mining Heritage, Its Protection, Interpretation and Limits of Its Utilization (the Case of the Jáchymovsko Area). Ústní prezentace na konferenci "European Society for Environmental History. Biennial Conference 2017", Záhřeb, 28. 6. – 2. 7. 2017.

JELEN, J. (2017): Montánní krajiny a montánní dědictví jako specifické formy reprezentace minulosti. Ústní prezentace na konferenci "11. sjezd českých historiků“, Olomouc, 13. – 15.9. 2017.

JELEN, J., TŮMOVÁ, M. (2019): Heritage of the extinct landscapes: Czechia from the view of the past. 12th Polish-Czech-Slovak geographical seminar, 12.–14. června 2019, Łochów, Polsko.

 

Teaching:

Introduction to Geographical Education and Proseminar

Regional Geography of Central Europe

Sociogeographic Excursion

Field Study in Geography (for teachers)

Field Study in Social Geography

External activities

Member of Czech Geographical Society

Member of the Main Committee of the Czech Geographical Society

The main organizational guarantor of the Geographical Olympiad

Member of the editorial board of the magazine Geografické rozhledy

Member of the editorial board of the journal Přírodovědci.cz

PR coordinator of the Geographical institute at the Faculty of Science, Charles University

PR coordinator of the Department of Social Geography and Regional Development

Guarantor of pedagogical practices at the Faculty of Science, Charles University

Teacher at the Secondary School (Střední průmyslová škola zeměměřická)

Member of the jury of the national round of the SOČ competition

Author of the project České podzemí